B-LITEN.gif

grafisk formgivning och marknadsföring - www.berglunds.info

ARPRO-L.OGO.gif (6715 bytes)

!ARPRO-V.ISI.gif

ARPRO-O.MSL.gif (13799 bytes)ARPRONE.WS.gif (27927 bytes)

Utformning av logotyp och grafisk profil för Arpro AB; ett företag som marknadsför Data-/videoprojektorer och
Overhead-apparater m.m. Här visas även visitkort, företagspresentation och nyhetsblad.

Grafisk form: Berglunds  Uppdragsgivare: Knalten AB