B-LITEN.gif
!BERGL_L.gif

grafisk formgivning och marknadsföring - www.berglunds.info

!CHALMIN.VOM.gif (10990 bytes)

!CHINVS4.-5.gif (21789 bytes)

Företagspresentation för AB Chalmersinvest vars verksamhet går ut på att stötta groddföretag
med anknytning till Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.

Grafisk form och projektledning: Berglunds  Copy: Bengt Lannö

Broschyr: 14 sid.  Format: 210 x 297 mm