B-LITEN.gif

!BERGL_L.gif


grafisk formgivning och marknadsföring - www.berglunds.info

TERMO1.gif

TERMO2.gif


Informationsmaterial för Chalmersinstitutionen
Termo- och fluiddynamik.
De exempel som visas är:
Presentationsbroschyr, A 4, 12 sidor
Mapp och en CD.
.
Idé och projektledning: Knalten AB

Grafisk form: Berglunds

Copy: Bengt Lannö

TERMO3.gif

Termo.map.gif (21952 bytes)

CDfodral.gif (22338 bytes)CDskiva.gif (19773)