B-LITEN.gif

!BERGL_L.gif


grafisk formgivning och marknadsföring - www.berglunds.info

!MASTERC.gif

MASTERC2.gif


Broschyr för att motivera personal och studenter på Chalmers att välja ett betalkort, där viss del av avkastningen
går till särskilda ändamål inom Chalmers t ex stipendier eller speciella teknologprojekt.

Format: 8 sid. 148 x 220 mm

Uppdragsgivare: Knalten AB