B-LITEN.gif

!BERGL_L.gif


grafisk formgivning och marknadsföring - www.berglunds.info

Broschyrer för FörsäljningsAkademiens båda KY-utbildningar: Teknisk försäljning & Marknadsföring samt Marknadsföring & Försäljning. 
FörsäljningsAkademien ligger i Mölnlycke och har Härryda 
kommun som huvudman.

Format: 12 sid. 215 x 297 mm

Uppdragsgivare: Knalten AB

!FORS_OM1.gif

!FORS_OM2.gif

F-AK2.gifF-AK3.gif