grafisk formgivning och marknadsföring - www.berglunds.info

Formgivning och produktion av en bok om konstnärinnan Dagmar Glemme.
Format: 48 sid. 210 x 240 mm. Text på tre språk.