B-LITEN.gif
!BERGL_L.gif

grafisk formgivning och marknadsföring - www.berglunds.info
!HYUNDAI.-1.gif (19110 bytes) !HYUNDAI.-2.gif (17713 bytes) MTA-1.gif (22386 bytes) MTA-2.gif (22956 bytes)
Två serier med nyhetsblad för de båda shippingföretagen Hyundai Sweden Agency AB och
Maritime Transport & Agencies AB. 

Grafisk form: Berglunds. 

Enkelsidig A4 i en upplaga på 100 ex.