B-LITEN.gif
!BERGL_L.gif

grafisk formgivning och marknadsföring - www.berglunds.info

!AUTOMOT.IVE.gif (9154 bytes)
Framtagning av logotyp  för Ingemansson Automotive, som då var ett nybildat bolag inom Ingemansson.
Förutsättningen var att det nya namnet skulle inkorporeras med Ingemanssons befintliga logotyp.

Här visas också exempel från företagspresentation för Ingemansson Automotive.

Grafisk form och projektledning: Berglunds
!INGE-AU.1.gif (32969 bytes)

INGEAUTO.2.gif (37383 bytes)