B-LITEN.gif
!BERGL_L.gif

grafisk formgivning och marknadsföring - www.berglunds.info

!INGE-PU.LP1.gif (31129 bytes) !INGE-PU.2.gif (49828 bytes)

Presentation av en del av Ingemanssons verksamhet som riktar sig mot massa- och pappersindustrin.

Grafisk form: Berglunds  Copy: Bengt Lannö

Format: A4, 8 sid.