B-LITEN.gif
!BERGL_L.gif

grafisk formgivning och marknadsföring - www.berglunds.info

!INGEEDU.ANN.gif (28069 bytes)!INGEDUA.NNO.gif (28631 bytes)!INGEDUA.NN0.gif (26765 bytes)

Delar av en serie annonsstripes för Ingemanssons kursverksamhet publicerad i Ny Teknik. Format: 254 x 42 mm.
Symbolen till vänster bygger på att hörsel, syn och känsel är viktiga komponenter i utbildningen.

Grafisk form och projektledning: Berglunds.

Copy: Bengt Lannö