B-LITEN.gif
!BERGL_L.gif

grafisk formgivning och marknadsföring - www.berglunds.info

!CHALMIN.VLI.gif

!ARPRO-L.gif

!INGE-LI.gif !TRIF-PE.gif

Företagspresentation
 för
AB Chalmersinvest

Logotyp och
grafisk profil
för Arpro AB

Informationsbroschyr
för Ingemansson
Technology AB

Foldrar som presenterar
personalen hos 
Trifolium data AB

INGELOGO.gif

!VEGALIT.ENJ.gif CDLITEN.gif !PROPER-.gif

Logotyp och
företagspresentation
för Ingemansson Automotive

Presentationstrycksak
för äldreboendet
Vegahusen

CD som presenterar 
Chalmersinstitutionen 
Termo- och fluiddynamik

Verksamhetspresentation 
för forskarskolan 
Proper

!TEKM-LI.gif !RISKLIT.gif !HFE-LIT.gif

!GLEM-LI.gif

Magasin för 
Chalmersinstitutionen 
Teknisk mekanik

Informationsmaterial för 
KY-utbildning i 
riskhantering

Presentation av
Chalmersinstitutionen
Människa-teknikssystem

Bok om 
konstnärinnan 
Dagmar Glemme

!ING_PP-.gif !VEGASKY.LTL.gif !INGEANN.gif !TRIFLIT.gif

Logotyp och 
företagspresentation för 
Ingemansson Technology AB

Logotyper och grafiskt 
profilprogram 
för Tre Stiftelser

Annonsserie
för Ingemanssons
kursverksamhet

Företagspresentation
för
Trifolium data AB

!TIDN-LI.gif !TRIFBLA.gif !HYUNDLI.gif !GG-LITE.gif

Kvartalstidning 
för Tre Stiftelsers 
äldreboenden

PR-utskick för 
Trifolium data AB

Nyhetsblad för
Hyundai Sweden
Shipping Agency AB

Folder som inbjuder 
till tekniktävling 
för skolungdom

!TERMO-L.gif !RYSK-LI.gif !MASTER-.gif !FORS_LI.gif

Presentationsmaterial för 
Chalmersinstitutionen 
Termo- och fluiddynamik

Kokbok
med rysk mat

Information om
kreditkortet
Chalmers MasterCard

Informationsbroschyrer
för
FörsäljningsAkademien