B-LITEN.gif
!BERGL_L.gif

grafisk formgivning och marknadsföring - www.berglunds.info
!vegalog.o.jpg.gif (12966 bytes)

Utformning av logotyper för 
tre äldreboenden belägna i Göteborg, 
vilka drivs av Tre Stiftelser.

Här visas tillämpning på visitkort 
och skylt vid entré.

Uppdragsgivare: Knalten AB

Vegakort.jpg.gif (5482 bytes)

!vegasky.lt.jpg.gif (17129 bytes)

!otiumlo.go.jpg.gif (6093 bytes)

!nggrdsb.log.jpg.gif (9394 bytes)