B-LITEN.gif
!BERGL_L.gif

grafisk formgivning och marknadsföring - www.berglunds.info
!vega.sid.jpg.gif(16958 bytes) !vegaupp.gif (47375 bytes)
Utformning av presentationstrycksak för äldreboendet Vegahusen. Här visas framsidan samt första uppslaget.

Broschyr, 14 sid. Format: 210 x 275 mm.

Uppdragsgivare: Knalten AB