B-LITEN.gif

!BERGL_L.gif

grafisk formgivning och marknadsföring - www.berglunds.info

!TRIF-PE1.gif (7394 bytes)

!TRIF-PE.RS0.gif (43092 bytes)

En serie presentationer av personalen hos Trifolium data AB.

Grafisk form och foto: Berglunds

Copy: Torben Pedersen

3 st. foldrar, 14 - 18 sid. Format: 60 x 85 cm