B-LITEN.gif
!BERGL_L.gif

grafisk formgivning och marknadsföring - www.berglunds.info
!TRIFBLA.D1.gif (16850 bytes) !TRIFBLA.D2.gif (23563 bytes)


Utskick med inbjudan till lunchbuffé och visning av
skrivare för utfallande A 3. Uppdragsgivare: Trifolium data AB

Grafisk form och personfoto: Berglunds

Idé och copy: Torben Pedersen

Format: Vikt A 4